Contact met ouders (online cursus)

Dit is een online cursus.

In deze cursus leert u dat uw pleegkind een blijvende band met zijn/haar ouders heeft. U leert ook dat het belangrijk is om deze band te erkennen, zodat een kind zich niet verscheurd voelt tussen eigen ouders en pleegouders. De cursus geeft handvatten hoe u ruimte kunt geven aan loyaliteit en de eigen identiteit van uw pleegkind. In de cursus wordt ingegaan op hoe u contact met de ouders vormgeeft en bevordert, rekening houdend met de onmacht die ouders voelen. U leert daarbij ook hoe u goed voor uzelf zorgt.

De cursus bestaat uit 6 thema’s waarin door middel van een animatie van een herkenbare situatie een onderwerp wordt geïntroduceerd. Pleegouders wordt gevraagd hoe zij met de situatie om zouden gaan. Ze kijken en luisteren naar andere pleegouders en (ex-)pleegkinderen die vertellen hoe zij een soortgelijke situatie hebben ervaren en krijgen praktische tips. Pleegouders kunnen zich verder verdiepen in bepaalde onderwerpen door aangeboden literatuur te lezen. Totaal bevat de cursus ruim een uur aan videomateriaal en 40 pdf documenten. 

Duur: afhankelijk van het aantal thema's dat wordt doorlopen.

U leert in deze cursus: 

  • Wat loyaliteit inhoudt en hoe u hier als pleegouder mee omgaat.
  • Hoe u het contact tussen ouders en het pleegkind kunt bevorderen.
  • Hoe u om kunt gaan met moeilijkheden die kunnen ontstaan rondom de bezoekregelingen.
  • Hoe u de ontwikkeling van de eigen identiteit van uw pleegkind kunt respecteren en stimuleren.
  • Hoe u kunt omgaan met de problemen en tekortkomingen van de ouders, zowel richting ouders als richting het pleegkind.
  • Rekening te houden met uw eigen grenzen en wat u kunt doen als u tegen grenzen aanloopt.

 

 

 

Augeo heeft deze module ontwikkeld voor pleegouders. 
De module is interessant voor pleegouders en gezinshuisouders, maar houdt u er rekening mee dat de praktijkvoorbeelden telkens gaan over pleegkinderen in een pleeggezin. 

U volgt deze cursus online.

Bent u pleegouder of gezinshuisouder voor WSGV?
U kunt via onze site kosteloos toegang aanvragen voor de pleegouderacademie van Augeo.
In deze online leeromgeving vindt u 7 toegankelijke online cursussen.
Augeo heeft deze online cursussen ontwikkeld voor pleegouders maar ook gezinshuisouders zullen er interessante informatie vinden.

Heeft u al inloggevens?
Ga hier direct naar de pleegouderacademie van Augeo.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Bent u pleegouder of gezinshuisouder bij WSGV? Dan kunt u gratis toegang aanvragen. Stuur een mail naar Opleidingen@wsg.nu en zet in de onderwerpregel 'online leren Augeo'. U krijgt dan zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 werkdagen) een mail - vanuit scholing@augeo.nl - met daarin uitleg over hoe u kunt inloggen.
Met deze inloggegevens kunt u direct aan de slag. De online cursussen zijn twee jaar toegankelijk.

U kunt via onze site kosteloos toegang aanvragen voor de pleegouderacademie van Augeo.

In deze online leeromgeving vindt u zeven toegankelijke online cursussen.

Augeo heeft deze online cursussen ontwikkeld voor pleegouders maar ook gezinshuisouders zullen er interessante informatie vinden.

Bent u pleegouder of gezinshuisouder bij WSGV? Dan kunt u gratis toegang aanvragen.

Stuur een mail naar opleidingen@wsg.nu en zet in de onderwerpregel 'online leren Augeo'.
U krijgt dan zo snel mogelijk (uiterlijk binnen drie werkdagen) een mail van Augeao met daarin uitleg over hoe u kunt inloggen.

Met deze inloggegevens kunt u direct aan de slag. De online cursussen zijn twee jaar toegankelijk.

Ga hier direct naar de pleegouderacademie van Augeo en log in met uw gegevens.

Praktische informatie

Duur
-

SKJ punten
geen

Accreditatienummer
-

Kosten
In overleg