privacy

Uw persoonsgegevens delen we niet met anderen. Nooit. We gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te kunnen nemen over trainingen en bijeenkomsten waarvoor u bent ingeschreven.

Zolang uw account actief is, beschikken we over uw gegevens. Als u uw account verwijdert,
kunnen we de gegevens niet meer zien. Let op: u kunt dan zelf ook geen gegevens meer
terugvinden over de gevolgde trainingen en behaalde certificaten.

Deze informatie hebben wij:

  • Naam, telefoonnummer, emailadres
  • SKJ-registratienummer (indien van toepassing)
  • De trainingen waaraan u hebt deelgenomen

Deze website voldoet aan de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR). We hebben de
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige
vorm van onrechtmatige verwerkingen.